Republika e Kosoves

Prizren

Zyrtar përgjegjës

Haziz Krasniqi

Zyrtar  përgjegjës për të pranuar dhe trajtuar sinjalizimin brenda Komunës së Prizrenit

E-mail: Haziz.Krasniqi@rks-gov.net
Zyre: +38344183117