Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Njoftim për Anulimin e Konkursit për pozitën; Zyrtar për Teknologji Informative – dy (2) vende pune

2024/04/16 - 11:49

Forma e aplikacionit: Njoftim për Anulimin e Konkursit për pozitën; Zyrtar për Teknologji Informative – dy (2) vende pune