Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Komuna e Mitrovices – Performanca – Procesi i Legalizimit te ndertimeve pa leja – Shkurt _24

2024/04/17 - 10:10

Forma e aplikacionit: Komuna e Mitrovices – Performanca – Procesi i Legalizimit te ndertimeve pa leja – Shkurt _24