Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Vendim-për emërimin e anëtarëve të komiteteve konsultative SHPZHEPUMM

2022/08/26 - 9:53

Forma e aplikacionit: Vendim-për emërimin e anëtarëve të komiteteve konsultative SHPZHEPUMM