Republika e Kosoves

Skënderaj

Drejtoria e Bujqësisë

Drejtoria për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural

Drejtor për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural

Behxhet Maliqi

I lindur me 01.04.1979 Prekaz i Eperm

Shkollimi: Fakulteti Ekonomik UP Menxhment dhe Informatik, Studimet post diplomike Fakulteti Ekonomik  UP Marketing

Pervojat e punes:

Profesor i Ekonomisë -SHMT “Anton Çetta” 01.09.2004- 30.06.2007

Analist Kredie- Finca Kosovë  20.06.2007- 20.06.2010

Mbikqyrës i nendegës Skenderaj- Banka Ekonomike SH.A 20.06.2010- 01.11.2012

Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit- Posta e Kosovës 02.12.2012-10.04.2020

Mob: +383 44 527 580
Email: Behxhet.maliqi@rks-gov.net

 

 

Misioni dhe Vizioni


Misioni:

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural (DBPZHR) ka për objektivë udhëheqjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe konkurrues, të fokusuar në trajnimin dhe mbeshtetjen e fermerëve në Komunën e Skenderajt.

Vizioni:

Vizioni ynë është puna e sinqertë dhe e përgjegjëshme duke përdorur aftësitë profesionale dhe shkencore në mënyrë që të zhvillojmë sektorin e bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural.