Republika e Kosoves

Skënderaj

Drejtoria e Bujqësisë

Drejtoria për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural

Sokol Sallahu

Drejtor i Drejtorisë për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural

Vendlindja:        Prishtinë
Data e Lindjes: 10.05.1987
Vendbanimi:     Prishtinë
Edukimi:             Master i Shkencave për Menaxhimin e Tokës dhe Ujit dhe
Master i Shkencave për Ekonominë e Bujqësisë dhe Ushqimit
E-mail:                 sokol.sallahu@rks-gov.net
Tel:                       044-359-713

 

Misioni dhe Vizioni


Misioni:

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural (DBPZHR) ka për objektivë udhëheqjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe konkurrues, të fokusuar në trajnimin dhe mbeshtetjen e fermerëve në Komunën e Skenderajt.

Vizioni:

Vizioni ynë është puna e sinqertë dhe e përgjegjëshme duke përdorur aftësitë profesionale dhe shkencore në mënyrë që të zhvillojmë sektorin e bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural.