Republika e Kosoves

Skënderaj

Fadil Nura

Emri & Mbiemri :      Fadil Nura

Adresa :                         Rr. Fehmi e Xhevë Lladrovci, Skenderaj

Telefoni:                       +383/045171615

Data e lindjes:             04.03.1979

Vendi i Lindjes:          Skenderaj

Statusi civil :                I martuar

E-mail:                           fadil.nura@rks-gov.net

Edukimi______________________________________________________________________

Viti: 2001-2005,      Jurist i diplomuar

                                     Fakulteti  Juridik – Universiteti i Prishtinёs

Viti: 2005-2007,      Master i shkencave juridike

                                      Departamenti  administrativ – Kushtetues

                                      Fakulteti  Juridik – Universiteti i Prishtinёs

Pёrvoja e punёs________________________________________________________________

Viti, 2008-2010:     Drejtor i departamentit tё administrates dhe personelit

                                     Komuna Skenderaj

Viti,2010-2011:      Drejtor i drejtorisё pёr gjeodezi, kadastër dhe pronё

                                     Komuna Skenderaj

Viti, 2010-2014:     Nënkryetar, Komuna Skenderaj

Viti, 2014-2017:    U.D. i Kryetarit tё Komunёs sё Skenderajt

Viti,2018-2019:     Zv.Ministër i Ministrisё sё  Drejtesisё

Viti 2020:                 Deputet i Parlamentit të Kosovës (Legjislatura VII)

Viti 2021:                 Deputet i Parlamentit të Kosovës (Legjislatura VIII)

Viti 2021-               Kryetar i Komunës së Skenderajt

Gjuhet te huja & kompjuteri____________________________________________________

Njohja:                 Angleze dhe gjermane relativisht

Njohja:                 Word, Excel, PowerPoint etj,