Republika e Kosoves

SkënderajTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
050 - Ndërtimi i rrugës Syriganë - Bjeshka e Syriganës - Ritender
643-23-9793-5-1-1
15-09-2023 02-10-2023 Detajet
061-Shërbime transmetimi të senacave të Kuvendit dhe publikimi i aktiviteteve të Komunës së Skenderajt
643-23-9513-2-2-1
12-09-2023 02-10-2023 Detajet
071 - Renovimi i shtëpisë për përsona të moshuar dhe pa përkujdesje familjare
643-23-9908-5-2-1
19-09-2023 09-10-2023 Detajet
076- Furnizimi dhe mirëmbajtja e GPS për automjetet zyrtare të Komunës së Skenderajt
643-23-10382-1-2-1
29-09-2023 18-10-2023 Detajet
074-Shenjëzimi i pikës më të lartë dhe vendosje e një teleskopi vrojtus .
643-23-10373-1-2-1
29-09-2023 18-10-2023 Detajet