Republika e Kosoves

SkënderajTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
001 - Rregullimi i pikave statike të kontejnerëve brenda zonës urbane
643-23-906-5-2-1
16-02-2023 08-03-2023 Detajet
005 - Furnizim me fidanë të specave dhe domateve
643-23-1111-1-2-1
23-02-2023 14-03-2023 Detajet
014 - Furnizimi dhe montimi i klimave në zyrët e vendit (Klinë e Epërme, Prekaz i Epërm, qirez, Likoc, Runik, Turiqec) dhe në objektin e komunës.
643-23-2505-1-3-6
24-03-2023 29-03-2023 Detajet
003 -Ndertimi i rrjetit të ujësjellësit në Burojë
643-23-1145-5-2-1
27-02-2023 20-03-2023 Detajet