Republika e Kosoves

SkënderajTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
036 - Renovimi i objekteve shkollore në Komunën e Skenderajt
643-24-5110-5-1-1
27-05-2024 11-06-2024 Detajet