Republika e Kosoves

Skënderaj

Drejtoria për Administratë

Drejtor i Drejtorisë për  Administratë

HAMIT GECI

Data e Lindjes: 04.06.1966

Vendlindja: Llaushë

Vendbanimi: Llaushë

Edukimi: Master i Administratës Publike

Përvoja e Punës:

Shef i  Qendrës për Shërbime me qytetarë dhe Arkiv-Komuna Skenderajt.

Ligjërues për Administrimin e punës në zyrë/arkivit në Shqipëri.

Hartues i Ligjit, udhëzimeve administrative dhe rregulloreve në MAP, për Administrimin e punës në zyrë/arkiv, grup punuese në Departamenti Ligjor -MAP, Prishtinë.

Ekspert për Sistemin e Menaxhimit të dokumenteve elektronike në grupin punuese për sistemet elektronike në Kosovë , intranet dhe e-arkiv-Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministria e Administratës Publike, Prishtinë.

Ekspert në grupin punuese për vlerësimin Ex Post të ligjit për administrimin e punës në zyrë dhe rregullores për Shenjat Unike të Klasifikimit të Dokumenteve dhe Afatet e Ruajtjes-Ministria e Administratës Publike, Prishtinë.

Centrex: 038200-42370

Email: hamit.geci@rks-gov.net