Republika e Kosoves

Skënderaj

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Kastriot Gashi

Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa

Vendlindja: Tërnac- Komuna e Skenderajt
Data e Lindjes: 23.03.1993
Vendbanimi: Tërnac- Komuna e Skenderajt
Edukimi: Mastër i shkencave Ekonomike- Ekonomiks 

E-mail: kastriot.g.gashi@rks-gov.net
Tel: +383 44-414 377

Centrix: 038200-42742

         

Drejtoria për Buxhet dhe  Financa, do të funksionojë gjatë vitit 2020 në tre sektore:

  1. Sektori i Buxhetit dhe financave
  2. Sektori i tatimit në pronë
  3. Sektori i të hyrave vetanake

 

1.SEKTORI I BUXHETIT DHE FINANCAVE

Shefi i Sektorit : Halit XHEMA

E-mail: Halit.xhema@rks-gov.net
Tel: 044-228-600

Centrix: 038-200-42768

2.SEKTORI I TATIMIT MBI PRONËN

Shefi i Sektorit : Hajrullah RAMA

E-mail: Hajrullah.rama@rks-gov.net
Tel: 044-747-411

Centrix: 038-200-42773

3.SEKTORI I HYRAVE VETANAKE

Shefi i Sektorit : Hajriz LOSHI

E-mail: Hajriz.loshi@rks-gov.net
Tel: 044-756-313

Centrix: 038-200-427767