Republika e Kosoves

Skënderaj

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale, më dt. 30.12.2020 pjesa e tretë

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale, më dt. 30.12.2020 pjesa e dytë

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale, më dt. 30.12.2020 pjesa e parë

Skenderaj, seanca e jashtezakonshme e asamblese komunale me dt. 18.12.2020

Skenderaj, seanca e jashtëzakonshme e kuvendit komunal më dt. 08.12.2020

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale, më dt. 30.11.2020

Seanca e rregullt e Asamblesë Komunale Skenderaj e datës. 29.09.2020

Seanca e jshtëzakonshme e Kuvendit Komunal Skenderaj e datës 16.09.2020

Skenderaj, Seanca e jashtëzakonshme e kuvendit komunal më dt. 18.08.2020