Republika e Kosoves

Skënderaj

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblese komunale, dt. 30.04.2024

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 28.03.2024

Skenderaj, seanca solemne me rastin e “17 Shkurtit” – Ditës së Pavarësisë

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 31.01.2024

Skenderaj, Seanca e jashtezakonshme e kuvendit komunal, 15.01.2024

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 28.12.2023 (Pjesa e dytë)

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 28.12.2023 Pjesa e parë

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 29.11.2023

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 30.10.2023