Republika e Kosoves

Skënderaj

Intervista e kryetarit të Komunës, z.Bekim Jashari, për televizionin e KTV-së

Zbulohet mozaiku Adem Jashari

Ushtrimi fushor “UJKU 2018” Skenderaj

Ceremonia e Betimit të Kryetarit të Komunës së Skenderajt Z. Bekim Jashari

Seanca e asamblese komunale 30 Mars 2018 pjesa e dyte

Seanca e asamblese komunale 30 Mars 2018 pjesa e pare