Republika e Kosoves

Skënderaj

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit

 

 

Ylber Morina

Drejtor i Urbanizmit

Data e lindjes: 19.04.1964
Vendbanimi:   Skenderaj
Nr. i telefonit: +383 (0) 44 293 030
Profesioni:      Arkitekt

e-mail: Ylber.Morina@rks-gov.net