Republika e Kosoves

Skënderaj

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit

 

 

Driton Mulaj

Drejtor i Urbanizmit

Vendbanimi: Vitak
Tel: +383 (0) 49585633
driton.mulaj@rks-gov.net
Data e lindjes 21/11/1976

Edukimi: i.d.n Inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë