Republika e Kosoves

Skënderaj

Adelina Spahiu

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Adelina ( Gjafer ) Spahiu

Vendlindja:                                  Aurich – Gjermani

Vendbanimi:                                Runik

Data e Lindjes:                            07.11.1994

Edukimi:                                       Sociologji, Shkenca Politike

Mobil:                                            044 488 307