Republika e Kosoves

Skënderaj

Gjeodezi Kadastër Pronë

Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronësi

 

 

Aferdita Seferi-Gecaj

Drejtore e Drejtotisë për Gjeodozi Kadastër dhe Pronësi

Vendlindja : Tushilë,Komuna Skenderaj
Viti i lindjes :25/05/1988
Vendbanimi : Skenderaj
Edukimi :Bachelor i Informatikës Inxhinierike

E-mail:Aferdita.Seferi@rks-gov.net

Përvojat e punës: Profesor i Elektroteknikes , Shkolla e Mesme e Larte Profesionale “Anton Çetta” Skenderaj , nga viti 2012-2020