Republika e Kosoves

Skënderaj

Shërbimet Publike

DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE

Alban Shala

DREJTOR PËR SHËRBIME PUBLIKE

Vendlindja: Skenderaj
Data e Lindjes: 01.06.1995
Vendbanimi: Skenderaj
Edukimi: Fakultetin Juridik-Moduli Penal
E-mail: Alban.Shala@rks-gov.net
Tel.    049 272 515