Republika e Kosoves

Skënderaj

Detajet e Tenderit

089 - Furnizim me tepiha, perde dhe artikuj tjerë për shkolla dhe institucionet tjera në kuadër të komun s së Skenderajt si dhe mirëmbajtja (pastrimi) i tyre.
643-23-13612-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
11-12-2023
Data e mbylljes së tenderit:
04-01-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-12-11T00:57:00
Vlera e kontratës:
65000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
089 - Furnizim me tepiha, perde dhe artikuj tjerë për shkolla dhe institucionet tjera në kuadër të komun s së Skenderajt si dhe mirëmbajtja (pastrimi) i tyre. 65000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
N.T.P.,,Vali-Commerc" 089 - Furnizim me tepiha, perde dhe artikuj tjerë për shkolla dhe institucionet tjera në kuadër të komun s së Skenderajt si dhe mirëmbajtja (pastrimi) i tyre. 109.28 EUR
NEW-LINE SH.P.K. 089 - Furnizim me tepiha, perde dhe artikuj tjerë për shkolla dhe institucionet tjera në kuadër të komun s së Skenderajt si dhe mirëmbajtja (pastrimi) i tyre. 969 EUR