Republika e Kosoves

Skënderaj

Drejtoria e Shërbimeve Publike e Komunës së Skenderajt, është angazhuar sot t’i zëvendësojë drunjët e dështuar dhe të dëmtuar me drunjë të rinj dekorativ

2023/12/07 - 9:26

Drejtoria e Shërbimeve Publike e Komunës së Skenderajt, është angazhuar sot t’i zëvendësojë drunjët e dështuar dhe të dëmtuar me drunjë të rinj dekorativ, fillimisht në rrugën “17 Shkurti” e më pas edhe në pjesë tjera kudo që ka pas nevojë.
Këto veprime janë ndërmarrë nga kompania e kontraktuar për mbjelljen e drunjve dekorativ në qytet, e cila ka për obligim sipas kontratës të bëjë zëvendësim të drunjve në rastet kur ata nuk zhvillohen mjaftueshëm, pa qenë nevoja e pagesës shtesë.