Republika e Kosoves

Skënderaj

Njoftim për mbajtjen e vazhdimit të seancës së Kuvendit komunal

2018/02/13 - 12:25

F T O H E N I – Qe te merrni pjesë ne vazhdimin e seancës së Kuvendit e cila do te mbahet me datën: 14.02.2018, duke filluar nga ora 10:00, në sallën e Kuvendit Komunal.

Me këto dy pika të mbetura:
R E N D D I T E

Propozim nr. 02-464/01-0005806/18 për shpallje të interesit publik në ngastrat kadastrale që evidentohen si pronë e OBP Produkt Skenderaj
Propozim nr. 02-020/04-0004818/18, i datës 24.01.2018, për zgjedhjen e 3 aksionereve për komisionin komunal të aksionereve