Republika e Kosoves

Skënderaj

 


 Ndreqe.com është platformë online që mbledhë ankesat e qytetarëve për shërbime publike komunale dhe i portretizon në një hartë interactive. Platforma u mundëson qytetarëve të raportojnë lehtë dhe shpejt ankesat ndërsa institucioneve komunale ju mundëson kanalizimin e këtyre kërkesave në një vend lehtë të qasshëm.