Republika e Kosoves

Skënderaj

Naser Bajraktari


Emri ( emri i babës ) mbiemri: Naser ( Zenel ) Bajraktari

Vendlindja:                                  Klinë e Epërme

Vendbanimi:                                Klinë e Epërme

Data e Lindjes:                            13.05.1966

Edukimi:                                       Teknik Bujqësor