Mirë se erdhët në Komunën e Prizrenit!

Web-faqja e komunës së Prizrenit ofron mundësi të avancuara informimi për aktivitetet e komunës, projektet dhe burimet njerëzore.

Të ndëruar qytetar, komuna jonë në politikën prioritare të saj ka kërkesat Tuaja, sepse ne mëtojmë parreshtur që, së bashku me Ju, t'i implimentojmë praktikat më të përparuara dhe demokratike në proceset e vendimarrjes.
 
 

 

Lajme

Komuna organizoi shtatë dëgjime publike për buxhetin 2016.
28 gusht 2015
Kërkesat e qytetareve dhe nevojat e tyre për realizim projektesh prioritet i politikave tona publike gjatë vitit në vijim.

më shumë...

Buxheti i komunës sonë për vitin 2016, u debatua edhe në Reqan e Korishë.
27 gusht 2015
Kryetari i komunës prof.dr Ramadan Muja,i shoqëruar nga stafi i tij debatuan me qytetarët e fshatrave të 'Lumbardhit' dhe banorët e lokaliteteve tjera nga pjesa e Korishës për draftimin e buxhetit të Komunës si dhe investimet për vitin 2016.

më shumë...

Komuna organizoi debate publike, në Gjonaj të Hasit dhe në Piranë të Përdrinisë.
26 gusht 2015
Kryetari i komunës prof.dr. Ramadan Muja, i shoqëruar nga stafi i gjerë politik dhe administrativ, mbajti dy debate publike me qytetar për planifikimin e kornizës buxhetore komunale për vitin 2016 dhe për dy vitet e ardhshme ( 2017-2018).


më shumë...

N J O F T I M
21 gusht 2015
Komitetit për Politikë dhe Financa 25 gushte 2015
Mbledhja e Kuvendit me datë 27 gushte  2015
Komitetit për Politikë dhe Financa 1 shtatore 2015
Mbledhja e Kuvendit me datë  03  Shtatore  2015


më shumë...

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës z. Kujtim Gashi, mban takim konsultativ me Shefat e Grupeve Parlamentare për përcaktimin e datës për mbajtjen e mbledhjes së radhës.
18 gusht 2015
Gjatë këtij takimi u diskutua rendi i ditës për mbajtjen e mbledhjes së kuvendit të komunës, me ç’rast, u vendos që të mbahen dy mbledhje radhazi, njëra me 27 gusht, dhe tjetra me 3 shtator, gjithashtu, do të mbahen edhe dy mbledhje të Komitetit për Politikë dhe Financa, njëra me 25 gusht, kurse tjetra me 1 shtator.
më shumë...


Strategjia komunale për Informim, Komunikim dhe Pjesëmarrje Qytetare 2015-2018

Njoftim - regjistri shtetror i ndertimeve pa leje deri me daten 05.02.2015


Regjistri i pronës (ngastra kadastrale) së Komunës së Prizrenit

Regjistri i lokaleve të Komunës së Prizrenit 2014

Raport për funkcionimim e Komunave të Republikës së Kosovës

Raport i shkurtër nga konferenca Prizreni dhe UNESCO - Alternativat e përfshirjes. Prizren 16-17 Maj 2013

Tabela e Shpenzimeve për Leje të Ndërtimit ne Komunen e Prizrenit
 

 

AplikoOnline.jpg

Prizreni 360Statuti i Komunës
Telefonat me rëndësi

Konkurset për vendet e reja të punës


EC Ma Ndryshe dhe Instituti GAP

 
Lajmet flesh

AID MANAGEMENT PLATFORM (AMP)
eGov-forumInvesto në Prizren
Anketa e Komunës

PrizrenAnketa Sa po ju pëlqen webfaqja e jonë?
 
 
 
 
 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit