Mirë se erdhët në Komunën e Prizrenit!

Web-faqja e komunës së Prizrenit ofron mundësi të avancuara informimi për aktivitetet e komunës, projektet dhe burimet njerëzore.

Të ndëruar qytetar, komuna jonë në politikën prioritare të saj ka kërkesat Tuaja, sepse ne mëtojmë parreshtur që, së bashku me Ju, t'i implimentojmë praktikat më të përparuara dhe demokratike në proceset e vendimarrjes.
 
 

 

Lajme

Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit me Ministrinë e Infrastrukturës, për bashkëfinancimin e projektit të Teleferikut.
20 shkurt 2017
Sot, Kryetari i Komunës, Prof. dr. Ramadan Muja, i shoqëruar nga Kryesuesi i Kuvendit, z. Kujtim Gashi, dhe Drejtori i Urbanizmit, z.Visar Islamaj, kanë marrë pjesë në ceremoninëe nënshkrimit të Marrëveshjes për bashkëfinancimin e projektit të Teleferikut, dhe disa projekteve tjera infrastrukturore.

më shumë...

Thirret mbledhja e XLI-të (dyzetenjë) e kuvendit të komunës
15 shkurt 2017

Sot aprovuam 17 vendime
14 shkurt 2017
Në mbledhjen konsultative të kryetarit, prof. Dr. Ramadan Muja, me drejtorët e drejtorive komunale, pas diskutimeve rreth kërkesave për realizim të projekteve miratuam shtatëmbëdhjetë vendime.

 
më shumë...

Urime 9-të vejtorin e Pavarsisë të Kosovës
14 shkurt 2017

Kuvendi unanimisht votoi plotësim ndryshimet e rregullores për transparencë.
10 shkurt 2017
Kuvendi i komunës, pas elaborimit të përimtuar nga z. Ymer Berisha të draft rregullores për transparencë dhe diskutimeve të kuvendarëve me votim unanim miratuan rregulloren me dëshirën e mire që të gjejë zbatim sa më të gjerë në komunën tonë.
më shumë...


E drejta për mbrojtjen e të dhënave personale


Shpallje Publike të  Listave Paraprake për  90 banesave në shfrytëzim, në Lagjen ‘’Petrovë’’.

Strategjia komunale për Informim, Komunikim dhe Pjesëmarrje Qytetare 2015-2018


Njoftim - regjistri shtetror i ndertimeve pa leje deri me daten 05.02.2015


Regjistri i pronës (ngastra kadastrale) së Komunës së Prizrenit

Regjistri i lokaleve të Komunës së Prizrenit 2014

Raport për funkcionimim e Komunave të Republikës së Kosovës

Raport i shkurtër nga konferenca Prizreni dhe UNESCO - Alternativat e përfshirjes. Prizren 16-17 Maj 2013

Tabela e Shpenzimeve për Leje të Ndërtimit ne Komunen e Prizrenit
 

 

AplikoOnline.jpg

Prizreni 360Statuti i Komunës
Telefonat me rëndësi

Konkurset për vendet e reja të punës


EC Ma Ndryshe dhe Instituti GAP

 
Lajmet flesh

AID MANAGEMENT PLATFORM (AMP)
eGov-forumInvesto në Prizren
Anketa e Komunës

PrizrenAnketa Sa po ju pëlqen webfaqja e jonë?
 
 
 
 

 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit