Mirë se erdhët në Komunën e Prizrenit!

Web-faqja e komunës së Prizrenit ofron mundësi të avancuara informimi për aktivitetet e komunës, projektet dhe burimet njerëzore.

Të ndëruar qytetar, komuna jonë në politikën prioritare të saj ka kërkesat Tuaja, sepse ne mëtojmë parreshtur që, së bashku me Ju, t'i implimentojmë praktikat më të përparuara dhe demokratike në proceset e vendimarrjes.
 
 

 

Lajme

Draft Plani i Veprimit për Transparencë dhe Objektivat në komunën tonë për vitin 2017
20 janar 2017
Këto dokumente janë në debat publik deri në seancën e kuvendit të komunës në muajin shkurt, kur zyra për Informim do i procedoj për miratim.
më shumë...

Kuvendi i komunës kërkon lirimin e z. Ramush Haradinajt.
19 janar 2017
Kuvendi i Komunës së Prizrenit, në mbledhjen e mbajtur me datën 19janar 2017, pas shqyrtimit të kërkesës së një grupi prej 20 anëtarëve të Kuvendit të Komunës, për thirrje të një seance të jashtëzakonshme të Kuvendit, për rastin Haradinaj, del me këtë:
më shumë...

Komuna do monitorojë parametrat e cilësisë së ajrit në Prizren.
17 janar 2017
Në mbledhjen e parë konsultative të kryetarit të Komunës me drejtorët e drejtorive komunale, në vitin 2017, në bazë të kërkesave dhe diskutimeve u miratuan këto vendime:
më shumë...

Kuvendi i Prizrenit mban mbledhjen e jashtëzakonshme
17 janar 2017

Komunikatë
11 janar 2017
Komisioni emergjent komunal më datë 11. 01. 2017, shqyrtoi gjendjen aktuale të rrugëve në komunën e Prizrenit dhe konstaton se në terë territorin e komunës sonë lëvizja e qytetareve me mjete motoristike është e mirë, por sigurisht se duhet kujdes i shtuar gjatë ngasjes nga shoferet.
më shumë...


E drejta për mbrojtjen e të dhënave personale


Shpallje Publike të  Listave Paraprake për  90 banesave në shfrytëzim, në Lagjen ‘’Petrovë’’.

Strategjia komunale për Informim, Komunikim dhe Pjesëmarrje Qytetare 2015-2018


Njoftim - regjistri shtetror i ndertimeve pa leje deri me daten 05.02.2015


Regjistri i pronës (ngastra kadastrale) së Komunës së Prizrenit

Regjistri i lokaleve të Komunës së Prizrenit 2014

Raport për funkcionimim e Komunave të Republikës së Kosovës

Raport i shkurtër nga konferenca Prizreni dhe UNESCO - Alternativat e përfshirjes. Prizren 16-17 Maj 2013

Tabela e Shpenzimeve për Leje të Ndërtimit ne Komunen e Prizrenit
 

 

AplikoOnline.jpg

Prizreni 360Statuti i Komunës
Telefonat me rëndësi

Konkurset për vendet e reja të punës


EC Ma Ndryshe dhe Instituti GAP

 
Lajmet flesh

AID MANAGEMENT PLATFORM (AMP)
eGov-forumInvesto në Prizren
Anketa e Komunës

PrizrenAnketa Sa po ju pëlqen webfaqja e jonë?
 
 
 
 

 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit