Mirë se erdhët në Komunën e Prizrenit!

Web-faqja e komunës së Prizrenit ofron mundësi të avancuara informimi për aktivitetet e komunës, projektet dhe burimet njerëzore.

Të ndëruar qytetar, komuna jonë në politikën prioritare të saj ka kërkesat Tuaja, sepse ne mëtojmë parreshtur që, së bashku me Ju, t'i implimentojmë praktikat më të përparuara dhe demokratike në proceset e vendimarrjes.
 
 

 

Lajme

Kuvendi i komunës mbanë mbledhjen e XIV (katërmbëdhjetë).
27 shkurt 2015
Kryesuesi I kuvendit të komunës z. Kujtim Gashi, vlerësoi lartë vendimmarrjen në këtë mbledhje premtoi se edhe gjatë seancave tjera do të iniconjë praktika të avancuara të komunikimit dhe hapësire të mjaftuar ligjore e demokratike për të gjithë folësit e partive në kuvend
më shumë...

Komuna e Prizrenit do të vazhdojë të punojë për konsolidimin e një qeverisje lokale me vlera të përparuara demokratike.
25 shkurt 2015
Komuna e Prizrenit në vazhdimësi është duke eksploruar format dhe modelin më të avancuar të të qeverisurit demokratik në mënyrë që këto pritje të qytetarëve të saj ti bëjë realitet. Pikërisht strategjia për informim, komunikim dhe pjesëmarrje të qytetarëve e cila po promovohet sot, është kontributi i radhës i komunës së Prizrenit për ta komplementuar legjislacionin e nevojshëm i cili i mundëson asaj avancimin e kapaciteteve për ti dinamizuar dhe strukturuar përpjekjet e vendosjes së një qeverisjeje ku qytetari i saj është në qendër të vëmendjes.
më shumë...

Komuna harton Strategjinë për Informim 2015-2018.
24 shkurt 2015
"Strategjia komunale për informim, komunikim dhe pjesëmarrje qytetare" është përpjekja jonë e radhës e cila e konfirmon vullnetin tonë politik dhe përkushtimin e komunës së Prizrenit për të bërë ndryshime pozitive me synim sigurimin e konsolidimit të një qeverisje lokale me vlera të përparuara demokratike, dhe e cila kujdeset për të gjithë qytetarët e saj pa dallim përkatësie etnike, fetare dhe politike.
më shumë...

MË TË DALLUARIT NË LËMIN E KULTURES, RINISE DHE SPORTIT PËR VITIN 2014
23 shkurt 2015
Në bazë të propozicioneve dhe kritereve të përcaktuara për zgjedhjen e më të mirëve për vitin 2014, Komisioni për zgjedhjen e më të mirëve i përbërë nga gazetarë dhe veprimtarë të lëmit të kulturës, rinisë dhe sportit, në mbledhjen e vetë të mbajtur më 13.02.2015 pasi shqyrtoi një për një të gjitha propozimet e ardhura nga subjektet e ndryshme, njëzëri vendosi për këtë përzgjedhje:
më shumë...

Komuna më një serë aktivitetesh shënoi shtat vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
19 shkurt 2015
Kryetari I komunës prof.dr. Ramadan Muja dhe shumë qytetar së bashku më familjet e dëshmorëve, veteranet e luftës dhe invalid të UCK-së, bënë homazhe në varrezat e dëshmorëve të komunës sonë në Landovicë dhe vendosën buqeta më lule para “Monumentit të Lirisë”, në qytet.
 
më shumë...


Regjistri i pronës (ngastra kadastrale) së Komunës së Prizrenit

Regjistri i lokaleve të Komunës së Prizrenit 2014

Raport për funkcionimim e Komunave të Republikës së Kosovës

Raport i shkurtër nga konferenca Prizreni dhe UNESCO - Alternativat e përfshirjes. Prizren 16-17 Maj 2013

Tabela e Shpenzimeve për Leje të Ndërtimit ne Komunen e Prizrenit

Propozimi i buxhetiti Komunal për vitin 2013 - 2015

Planifikimi i buxhetit për vitin 2013-2015 sipas qarkores buxhetore Nr. 2013/1

Rregullorja për transparencë

Plani i konzervimit dhe zhvillimit të zonës historike të Prizrenit (kliko)

Buxheti final i Komunës së Prizrenit për vitin 2011 dhe vitet 2011-2013 (kliko)


 
AplikoOnline.jpg

Prizreni 360Statuti i Komunës
Telefonat me rëndësi

Konkurset për vendet e reja të punës


EC Ma Ndryshe dhe Instituti GAP

 
Lajmet flesh

AID MANAGEMENT PLATFORM (AMP)
eGov-forumInvesto në Prizren
Anketa e Komunës

PrizrenAnketa Sa po ju pëlqen webfaqja e jonë?
 
 
 
 
 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit