Mirë se erdhët në Komunën e Prizrenit!

Web-faqja e komunës së Prizrenit ofron mundësi të avancuara informimi për aktivitetet e komunës, projektet dhe burimet njerëzore.

Të ndëruar qytetar, komuna jonë në politikën prioritare të saj ka kërkesat Tuaja, sepse ne mëtojmë parreshtur që, së bashku me Ju, t'i implimentojmë praktikat më të përparuara dhe demokratike në proceset e vendimarrjes.
 
 

 

Lajme

Komuna dhuroi çelësat e 92 banesave për familjet e dëshmorëve, veteranët dhe rastet sociale.
27 nëntor 2014
Kryetari i Komunës Prof Dr Ramadan Muja, ndjehej i emocionuar dhe theksoi se shumë familje po nderohen për bijtë e tyre që ia falën lirisë së Kosovës. Kjo ngjarje, është edhe më madheshtore, sepse po bëhet në prag të festave kombëtare të 28 nëntorit.
Kryetari Muja premtoi publikisht se edhe për familjet tjera do sigurojmë banesa gjatë vitit në vijim.
më shumë...

Kolegjiumi i drejtorëve, në mbledhjën e sotme u obligua që të procedoj për realizim këto vendime
25 nëntor 2014
Kryetari Prof. Dr. Ramadan Muja së bashku me drejtorët e drejtorive analizuan dhe vleërsuan si të dobishme për qytetarët projektet që paraqesim në vijim:
Ekzekutivi lokal jep dritë të gjelbër për ndërtimin e kanalizimit në rrugën "Mehmet Hasi" në lagjen Tusus: më shumë...

Komuna filloi krasitjen e drunjëve, në rrugët dhe sheshet urbane të qytetit
21 nëntor 2014
Drejtoria e Shërbimeve Publike-Sektori i  mjedisit  është duke  e realizuar projektin  e  krasitjes  së  drunjeve dekorativ në qytet. Krasitja  ka filluar, në lagjen Ortakoll, rr.“Rifat Ukimeri”  dhe  është duke  vazhduar  në rrugët tjera .
Krasitja do të vazhdojë  në tërë qytetin, aty  ku  ka nevojë sipas vlerësimit  të  ekspertëve
më shumë...

Kuvendi i komunës, mbanë mbledhjen e radhës më 27 nëntor 2014.
19 nëntor 2014
Ne baze te nenit 43, al. 1 te Ligiit për Vetëqeverisjen Lokale dhe nenit 35, a1.2, te Statutit te Komunës, thërrasim mbledhjen e  XII-të (dymbëdhjetë) të Kuvendit Komunal, qe do te mbahet me 27 nëntor 2014 (e enjte ) në sallën për mbledhjet e Kuvendit te Komunës se Prizrenit, përkatësisht ne ndërtesën e re te Kuvendit Komunal, duke filluar ne orën 10:00
Për  punën e kësaj mbledhjeje, propozojmë ketë:
REND DITE
më shumë...

F t e s ë
19 nëntor 2014
Për pjesëmarrje në trajnimin e agjencioneve turistike për përpilimin dhe hartimin e pakove turistike
Bazuar në programin e punës se Drejtorisë për Turizëm, pranë Kuvendit komunal te Prizrenit, si dhe identifikimit të nevojave për të ngritur standardet dhe gatishmërinë e pranimit adekuat të vizitorëve në komunën tonë, bëjmë këtë ftese për të interesuarit e agjencioneve turistike ne Komunën e Prizrenit.
më shumë...


Regjistri i pronës (ngastra kadastrale) së Komunës së Prizrenit

Regjistri i lokaleve të Komunës së Prizrenit 2014

Raport për funkcionimim e Komunave të Republikës së Kosovës

Raport i shkurtër nga konferenca Prizreni dhe UNESCO - Alternativat e përfshirjes. Prizren 16-17 Maj 2013

Tabela e Shpenzimeve për Leje të Ndërtimit ne Komunen e Prizrenit

Propozimi i buxhetiti Komunal për vitin 2013 - 2015

Planifikimi i buxhetit për vitin 2013-2015 sipas qarkores buxhetore Nr. 2013/1

Rregullorja për transparencë

Plani i konzervimit dhe zhvillimit të zonës historike të Prizrenit (kliko)

Buxheti final i Komunës së Prizrenit për vitin 2011 dhe vitet 2011-2013 (kliko)


 
AplikoOnline.jpg

Prizreni 360Statuti i Komunës
Regjistrimi i Bujqësisë

Telefonat me rëndësi

Konkurset për vendet e reja të punës


EC Ma Ndryshe dhe Instituti GAP

 
Lajmet flesh

AID MANAGEMENT PLATFORM (AMP)
eGov-forumInvesto në Prizren
Anketa e Komunës

PrizrenAnketa Sa po ju pëlqen webfaqja e jonë?
 
 
 
 
 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit