Mirë se erdhët në Komunën e Prizrenit!

Web-faqja e komunës së Prizrenit ofron mundësi të avancuara informimi për aktivitetet e komunës, projektet dhe burimet njerëzore.

Të ndëruar qytetar, komuna jonë në politikën prioritare të saj ka kërkesat Tuaja, sepse ne mëtojmë parreshtur që, së bashku me Ju, t'i implimentojmë praktikat më të përparuara dhe demokratike në proceset e vendimarrjes.
 
 

 

Lajme

Korniza afatmesme buxhetore e komunës sonë diskutohet edhe me qytetarët në fshatin Korishë dhe Reqan.
27 gusht 2014
Kryetari i komunës, prof dr Ramadan Muja, kornizen buxhetore të shpenzimeve komunale për vitin 2015-2017 e diskutoj edhe me qytetarët e fshatrave: Korishë, Legjendë, Velezhë, Shpenadi, Caparc etj.
Qëllimi i dëbateve dhe diskutimi me qytetarët sigurisht se do të ndihmoj në përpilimin sa me të sakt të buxhetit të komunës dhe në harmoni me kërkesat qytetarëve. më shumë...

Komuna mban debate për buxhetin e vitit 2015 me qytetarët e fshatrave të Përdrinis dhe të Hasit.
26 gusht 2014
Kryetari i Komunës Prof Dr Ramadan Muja me bashkëpuntor organizoj dy dëgjime publike me qytetarët e fshatrave të Hasit dhe të Përdrinis për realizim të projekteve gjatë vitit 2015-2017.
Komuna e Prizrenit në bashkpunim me OSBE-në janë dakorduar që të organizojn dëgjime publike lidhur me kornizën aftamesëm buxhetore të komunës sonë në zonat e ndryshem rurale dhe në qytetin e Prizrenit.
më shumë...

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, z. Kujtim Gashi, priti në takim z. George Katcharava, Zyrtar i Lartë për Demokratizim i OSCE-së.
26 gusht 2014
Takimi kishte karakter koordinimi dhe bashkëpunimi mes Kuvendit të Komunës së Prizrenit, dhe OSCE-së, veçanërisht në bashkërendimin e aktiviteteve dhe ndihmës nga OSBE-ja për draftimin e buxhetit për vitin 2015 si dhe kornizën e paraparë për vitet 2016/17.
më shumë...

Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik finalizoi projektin e Trajnimit të Guidave Turistike
25 gusht 2014
“Ta duani qytetin tuaj, krenohuni me të kaluarën tonë dhe thuajeni të vërtetën secilit nga vizitorëve që duan ta dëgjojnë”,  ishin fjalët përfundimtare nga fjalimi i kryetarit të komunës së Prizrenit, Z. Ramadan Muja
më shumë...

Drejtoria e Turizmit organizoi takim me agjencionet turistike, Guidat turistike, OJQ dhe Shoqëritë civile .
25 gusht 2014
Në  takim për një bashkëbisedim profesional ka qenë i ftuar edhe z. Hajri Içli Kelmendi, një biznesmen i njohur në fushën e turizmit në Republikën e Turqisë.
më shumë...


Regjistri i pronës së Kuvendit Komunal të Prizrenit 2013

Raport për funkcionimim e Komunave të Republikës së Kosovës

Raport i shkurtër nga konferenca Prizreni dhe UNESCO - Alternativat e përfshirjes. Prizren 16-17 Maj 2013

Tabela e Shpenzimeve për Leje të Ndërtimit ne Komunen e Prizrenit

Propozimi i buxhetiti Komunal për vitin 2013 - 2015

Planifikimi i buxhetit për vitin 2013-2015 sipas qarkores buxhetore Nr. 2013/1

Rregullorja për transparencë

Plani i konzervimit dhe zhvillimit të zonës historike të Prizrenit (kliko)

Buxheti final i Komunës së Prizrenit për vitin 2011 dhe vitet 2011-2013 (kliko)


 
AplikoOnline.jpg

Prizreni 360Statuti i Komunës
Telefonat me rëndësi

Konkurset për vendet e reja të punës


EC Ma Ndryshe dhe Instituti GAP

 
Lajmet flesh

AID MANAGEMENT PLATFORM (AMP)
eGov-forumInvesto në Prizren
Anketa e Komunës

PrizrenAnketa Sa po ju pëlqen webfaqja e jonë?
 
 
 
 
 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit