Mirë se erdhët në Komunën e Prizrenit!

Web-faqja e komunës së Prizrenit ofron mundësi të avancuara informimi për aktivitetet e komunës, projektet dhe burimet njerëzore.

Të ndëruar qytetar, komuna jonë në politikën prioritare të saj ka kërkesat Tuaja, sepse ne mëtojmë parreshtur që, së bashku me Ju, t'i implimentojmë praktikat më të përparuara dhe demokratike në proceset e vendimarrjes.
 
 

 

Lajme

Debati publik, në frymë të interesave të qytetarëve
17 dhjetor 2014
Kryetrari I komunës prof.dr. Ramadan Muja, sot doli para qytetareve te komunës sonë në raportin vjetor të punës.
Qytetari I komunës sonë vazhdon të mbetet prioritet I politikave tona publike dhe si I tillë do të trajtohet edhe gjatë viteve në vijim .
Komuna e Prizrenit është e gatshme që të pranojë të gjitha kërkesat e qytetareve dhe sipas prioriteteve do të realizojë projekte edhe gjatë vitit vijues 2015.
më shumë...

Komuna e Prizrenit dhe shoqata "Miqtë e Amerikës", organizojnë evenimentin "Faleminderit Gjermani".
16 dhjetor 2014
Kryetari i komunës, prof dr. Ramadan Muja, priti në takim zyrtar kryetarin e shoqatës "Miqtë e Amerikës"  z. Agim Rexhepi.
Fillimisht, z. Agim Rexhepi e njoftoj kryetarin Muja per aktivitetet e gjertanishme dhe aktivitetet e radhës te shoqatës, "Miqtë e Amerikës" dhe i propozoi qe aktiviteti i radhës së bashku më komunën tonë të jetë "Faleminderit Gjermani", dhe te mbahet në Prizren, nën patrinatin e kryetarit Muja.
më shumë...

Komuna, mbanë kurs për zhvillimin e aftësive të gjuhëve zyrtare
11 dhjetor 2014
Qendra Europiane për Çështje të Minoriteteve Kosovë (ECMI Kosovë), me mbështetjen e Komisionerit të Lartë për Pakica Kombëtare (KLPK) të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim  në Europë (OSBE) dhe Zyrës se Komisionerit për Gjuhët, kanë organizuar kurse për zhvillimin e aftësitve gjuhësore të nëpunësve që punojnë në organet komunale.
më shumë...

L A J M Ë R I M
10 dhjetor 2014
Në bazë të nenit 68 , al. 1 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale , nenit 92, al. 1 të Statutit të Komunës , kryetari i Komunës së Prizrenit , shpall këtë:
L A J M Ë R I M
Me 17 dhjetor 2014 (e mërkurë ) do të mbahet tubimi publik i Kryetarit të Komunës me qytetarët e Komunës së Prizrenit, në sallën për mbledhje të Kuvendit të Komunës, duke filluar nga ora 11:00.
më shumë...

F T E S Ë
09 dhjetor 2014
Ftohen qytetarët e Komunës së Prizrenit që me datën 18.12.2014 në ora 11,00 të marrin pjesë në shqyrtimin publik të planit rregullues të hollësishëm "Lakuriqi verior 2" i cili do të mbahet në ndërtesën e Ekzekutivit Komunal - rruga "Remzi Ademaj" - Komuna e Prizrenit
më shumë...


Regjistri i pronës (ngastra kadastrale) së Komunës së Prizrenit

Regjistri i lokaleve të Komunës së Prizrenit 2014

Raport për funkcionimim e Komunave të Republikës së Kosovës

Raport i shkurtër nga konferenca Prizreni dhe UNESCO - Alternativat e përfshirjes. Prizren 16-17 Maj 2013

Tabela e Shpenzimeve për Leje të Ndërtimit ne Komunen e Prizrenit

Propozimi i buxhetiti Komunal për vitin 2013 - 2015

Planifikimi i buxhetit për vitin 2013-2015 sipas qarkores buxhetore Nr. 2013/1

Rregullorja për transparencë

Plani i konzervimit dhe zhvillimit të zonës historike të Prizrenit (kliko)

Buxheti final i Komunës së Prizrenit për vitin 2011 dhe vitet 2011-2013 (kliko)


 
AplikoOnline.jpg

Prizreni 360Statuti i Komunës
Regjistrimi i Bujqësisë

Telefonat me rëndësi

Konkurset për vendet e reja të punës


EC Ma Ndryshe dhe Instituti GAP

 
Lajmet flesh

AID MANAGEMENT PLATFORM (AMP)
eGov-forumInvesto në Prizren
Anketa e Komunës

PrizrenAnketa Sa po ju pëlqen webfaqja e jonë?
 
 
 
 
 
Harta e Faqes | © Copyright 2011 - Komuna e Prizrenit