Mirësevini në Shtime

 

Faqja e Shtimes do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!                   

 

Historiku

Në Web faqe të Komunës së Shtimes qytetarët do të mund të njihen me strukturën organizative të ekzekutivit dhe legjislativit, në radhë të parë e pastaj edhe për rolin, detyrat dhe përgjegjësitë ndaj qytetarëve.

Të gjitha ngjarjet me rendësi për komunën dhe më gjerë do të prezentohen në këtë faqe.

Asnjë vendim i Kuvendit Komunal, asnjë Rregullore, asnjë Urdhëresë dhe asnjë akt zyrtar i Komunës nuk do të jetë i padiskutueshëm dhe i pa publikuar në Web faqen zyrtare të Kuvendit Komunal.

Të gjitha këto do të bëhen publike me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët e komunës dhe më gjerë.

Faqja elektronike e komunës do t'i mundësojë qytetarëve tonë, kudo që janë, të njihen me rrjedhat e zhvillimeve në të gjitha sferat.

Strategjia zhvillimore e komunës, zhvillimi i biznesit privat, zhvillimi ekonomik, mundësia e investimeve, ngjarjet nga jeta e kulturës, sportit dhe aktiviteteve tjera do të jenë pjesë aktuale të Web faqes duke pasur hapësirë, gjithherë, për komunikim të ndërsjellë me qytetarin dhe lexuesin.

Lajme

NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E TETË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS
23 tetor 2014
 Mbledhja e tetë e rregullt e Kuvendit të Komunës së Shtimes, është thirrë nga kryesuesi Rrahman Jakupi, për datën: 31. 10. 2014 (e premte), në ora 10:00, e cila do të mbahet në sallën e Kuvenvit të Komunës. më shumë...

NJOFTIM PËR TRAJNIMIN E REGJISTRUESVE TË BUJQËSISË
22 tetor 2014
Trajnimet për Regjistrues të Bujqësisë do të fillojnë të mbahen nga data 26. 10. 2014 deri më 30. 10. 2014, prej prës 9:00 deri në 16:00. Vendi i mbajtjes së trajnimeve është Shkolla e Mesme Profesionala, Rruga "Tahir Sinani" - Shtime më shumë...

PUNËTORI KUSHTUAR STRATEGJISË ZHVILLIMORE LOKALE TË GLV “NATYRA”
21 tetor 2014
 Grupi Lokal i Veprimit “Natyra”, mbajti punëtorinë e dytë të radhës, e cila kishte të bënte me rishqyrtimin e Strategjisë për Zhvillimin Rural Lokal të Komunës së Shtimes.  më shumë...

 

Aplikimi Online

Statuti i Komunës

Statuti i Komunës...

Lajmet e fundit

Si i shpenzon komuna paret tona

Regjistrimi i bujqesise

0290/389-016

prej orës 08:00-16:00

më shumë

Dërgo e-mail...