Mirësevini në Shtime

 

Faqja e Shtimes do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!                   

 

Historiku

Në Web faqe të Komunës së Shtimes qytetarët do të mund të njihen me strukturën organizative të ekzekutivit dhe legjislativit, në radhë të parë e pastaj edhe për rolin, detyrat dhe përgjegjësitë ndaj qytetarëve.

Të gjitha ngjarjet me rendësi për komunën dhe më gjerë do të prezentohen në këtë faqe.

Asnjë vendim i Kuvendit Komunal, asnjë Rregullore, asnjë Urdhëresë dhe asnjë akt zyrtar i Komunës nuk do të jetë i padiskutueshëm dhe i pa publikuar në Web faqen zyrtare të Kuvendit Komunal.

Të gjitha këto do të bëhen publike me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët e komunës dhe më gjerë.

Faqja elektronike e komunës do t'i mundësojë qytetarëve tonë, kudo që janë, të njihen me rrjedhat e zhvillimeve në të gjitha sferat.

Strategjia zhvillimore e komunës, zhvillimi i biznesit privat, zhvillimi ekonomik, mundësia e investimeve, ngjarjet nga jeta e kulturës, sportit dhe aktiviteteve tjera do të jenë pjesë aktuale të Web faqes duke pasur hapësirë, gjithherë, për komunikim të ndërsjellë me qytetarin dhe lexuesin.

Lajme

ASFALTOHET RRUGA “ATNAN KRASNIQI” DHE RRUGA “NEZIRAJ”
30 tetor 2014
Para dy dite përfunduan punimet rreth asfaltimit të rrugës “Atnan Krasniqi” në gjatësi prej 900 metrash. më shumë...

OJQ POLIS ORGANIZON TAKIM PËR PRANDALIMIN E VËRSHIMEVE NË FSHATRAT RRAFSHINORE
30 tetor 2014
Në restoratin “Achua-Park” në Davidovc, sot u mbajt punëtoria me temën që kishte të bënte me parandalimin e vërshimeve nga të reshurat atmosferike në fshatrat e rrafshit që shtrihen përreth lumit Shtimjanja.  më shumë...

PUNËTORI PËR MENAXHIMIN E BARËRAVE TË KËQIJA NË KULTURËN E GRURIT
30 tetor 2014
Sektori i Buqësisë i udhëhequr nga Ejup Ismajli në Komunën e Shtimes, organizoi një punëtori kushtuar menaxhimit të barërave të këqija në kulturën e grurit.  më shumë...

 

Aplikimi Online

Statuti i Komunës

Statuti i Komunës...

Lajmet e fundit

Si i shpenzon komuna paret tona

Regjistrimi i bujqesise

0290/389-016

prej orës 08:00-16:00

më shumë

Dërgo e-mail...