Mirë se vini në Shtime

 

Faqja e Shtimes do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!                   

 

Historiku

Në Web faqe të Komunës së Shtimes qytetarët do të mund të njihen me strukturën organizative të ekzekutivit dhe legjislativit, në radhë të parë e pastaj edhe për rolin, detyrat dhe përgjegjësitë ndaj qytetarëve.

Të gjitha ngjarjet me rendësi për komunën dhe më gjerë do të prezentohen në këtë faqe.

Asnjë vendim i Kuvendit Komunal, asnjë Rregullore, asnjë Urdhëresë dhe asnjë akt zyrtar i Komunës nuk do të jetë i padiskutueshëm dhe i pa publikuar në Web faqen zyrtare të Kuvendit Komunal.

Të gjitha këto do të bëhen publike me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët e komunës dhe më gjerë.

Faqja elektronike e komunës do t'i mundësojë qytetarëve tonë, kudo që janë, të njihen me rrjedhat e zhvillimeve në të gjitha sferat.

Strategjia zhvillimore e komunës, zhvillimi i biznesit privat, zhvillimi ekonomik, mundësia e investimeve, ngjarjet nga jeta e kulturës, sportit dhe aktiviteteve tjera do të jenë pjesë aktuale të Web faqes duke pasur hapësirë, gjithherë, për komunikim të ndërsjellë me qytetarin dhe lexuesin.

Lajme

NJOFTIM
21 korrik 2017
Njoftohen qytetarët e komunës se  Këshilli Organizativ për Shënimin e 26 Korrikut- Ditës së Dëshmorëve të Komunës së Shtimes ka paraparë të zhvillohen aktivitetet sipas kësaj agjende: më shumë...

NJOFTIM PËR DEBAT PUBLIK ME QYTETARË
19 korrik 2017
Njoftojmë qytetarët e Komunës së Shtimes se Kuvendi i Komunës, në seancën e mbajtur më datë 14.7.2017, ka marrë vendim që të nxjerrë në Diskutim Publik, në afatin prej 30 ditë, Propozim-rregulloren komunale për Tatimin në Pronën e Paluajtshme, për vitin 2018. më shumë...

Kuvendi i Komunës mbajti mbledhjen e rregullt, të VII-ën me radhë
14 korrik 2017

Nën drejtimin kyesuesit të Kuvendit të Komunës, z. Rrahman Jakupi, është mbajtur mbledhja e shtatë, e rregullt e Kuvendit, me këtë rend dite: 

më shumë...

 

Aplikimi Online

Lajmëro korrupcionin

Lajmet e fundit

Si i shpenzon komuna paret tona

Kontakto Komunën

0290/389-016

prej orës 08:00-16:00

më shumë...

Dërgo e-mail...