Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Hanumshahe Dibrani-LDK

Hanumshahe Dibrani e lindur 25.04.1976,Hani i Elezit

Shkolla e mesme e “Dardania”   Hani I Elezit,Kosove

Drejtimi:I përgjithshem    1991-1995