Republika e Kosoves

Kaçanik

Ftesë për të pezentuar në takimin e organizuar nga KK Kaçanik në bashkëpunim me OJQ ,, Gjethi “ dhe SHBA ,, Kaçaniku 2015 “ dhe Administratorët e fshatrave , me temën ,,Gjendja Alarmante e shkatërrimit të pyjeve në Parkun Nacional ,, Sharri “

2019/06/17 - 3:44

Kuvendi i Komunës , në  bashkëpunim  me  OJQ  ,, Gjethi”  dhe  Shoqatën Bjeshkatare Alpiniste  ,, Kaçaniku  2015 “ , ju  ftojmë  të  merrni  pjesë  në  takimin  që  do  të  organizohet  më  18.06.2019  (e Martë )  ora 11: 00 , vendi  Salla e Kuvendit Komunal Kaçanik . Në  këtë  takim  janë  të  ftuar  Mediat  dhe përfaqësues  nga  Parku Nacional ,, Sharri “ ,Policia e Kosovës , Agjencioni Pyjorë i Kosovës ,Gjykata ,Prokuroria ,MMPH , Përfaqësues  nga  Komisioni Parlamentar  për Bujqësi , Pylltari dhe  Zhvillim Rural  dhe përfaqësues të shoqërisë civile.