Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Drejtori i DPU

Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Urbanizmit

 

Besnik Beka

E-mail : Besnik.Beka@rks-gov.net

Tel: 045709555

Fletpalosja për Drejtorinë e Urbanizmit