Republika e Kosoves

Gllogoc

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi

Nr. EMRI DHE MBIEMRI Nr.tel Përfaqësimi E-mail
1. Ramiz Lladrovci 049-977-999 Kryetar ramiz.lladrovci@rks-gov.net
2. Laureta Thaqi 049-642-992 Koordinator laureta.thaqi@rks-gov.net
3. Feime Bajrami 044-702-090 Komandante e SP-Drenas feime.bajrami@kosovopolice.com
4. Valon Bequku 044-737-272 Bashkësia Islame loni_b12@hotmail.com
5. Meriton Sopi 049-600-908 Komuniteti Katolik meritonsopi93@gmail.com
6. Muhamet Gjoka 049-800-029 DKA muhamet.gjoka@rks-gov.net
7. Arben Haziri 044-313-605 Këshillit të Prindërve dreninita1@gmail.com
8. Edolind Vishaj 049-903-089 FSK edolind.vishaj@fsk.rks.org
9. Arben  Nika 045-191-239 EVSB arben.nika@gmail.com
10. Lumnije Krapi 045-947-229 Drejtoria e Emergjencës lumnije.o.krapi@rks-gov.net
11. Afije Veseli 049-929-856 ZKKK afije.veseli@rks-gov.net
12. Kadire Tahiraj 044-282-455 OJQ kadire_tahiraj@hotmail.com
13. Kryesues i Komitetit për Komunitete
14. Erlind Krasniqi 049-978-030 Përfaqësues i mediave erlindkrasniqi@hotmail.com
15. Behxhet Binaku 044-170-860 Përfaqësues i personave me aftësi të kufizuara hendikos.dr@hotmail.com
16. Haxhi Lladrovci 044-181-508 Përfaqësues nga biznesi Lladrovci.h@gmail.com
17. Donika Zogu 049-594-335 Përfaqësuese nga KVRL Donika.zogu@outlook.co.nz
18. Gentianë Morina 049-978-926 Zyrtare për Barazi Gjinore gentiane.r.morina@rks-gov.net

 

                                                       

                                                              MONITORUES:

Bekim Karaxhija 044-158-483 OSCE bekim.karaxhija@osce.org
Skënder Shatri 044-956-913 OSCE skender.shatri@osce.org
Rrahim Berisha 044-212-700 OSCE rrahim.berisha@osce.org
KFOR , LMT K9 049-773-684 KFOR, LMT K9 lmt-k9-leader@kfor.esercito.difesa.it
Labinot Sadiku 044-281-010 MPB labinot.sadiku@rks-gov.net
Xhavit Fejza 044-500-108 UNMIK fejza@un.org
Nevzat Qorolli 044-550-106 UNMIK qorolli@un.org