Republika e Kosoves

Gllogoc

Komiteti për politikë e financa

Milaim Hajdari – Kryesues nga subjekti politik Partia Demokratike e Kosovës

milaim.hajdari@rks-gov.net

tel; 049978 333

Malsore Cakiqi – Anëtare nga subjekti politik Partia Demokratike e Kosovës

malsore.cakiqi@rks-gov.net

tel; 049 978 860

Hamit Kastrati – Anëtar nga subjekti politik Partia Demokratike e Kosovës

hamit.kastrati@rks-gov.net

tel ; 049 978 866

Azemine Bujupi-Gjoka – Anëtare nga subjekti politik Demokratet për Drenasin

azemine.bujupi.gjoka@rks-gov.net

tel; 044 302 207

Hamit Haxhiu – Anëtar nga subjekti politik Demokratet për Drenasin

hamit.haxhiu@rks-gov.net

tel; 049 441 304

Florentina Elezi – Anëtare nga subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje 

Florentina.elezi@rks-gov.net

tel; 049 978 863

Arbër Halilaj – Anëtar nga subjekti politik Green për Drenasin

arber.halilaj@rks-gov.net

tel; 049 888 683