Republika e Kosoves

Prizren

Menagjimin e Mbeturinave

Projekti për Ngritjen e Kapaciteteve për Menagjimin e Mbeturinave drejt një Shoqërie të Shëndoshë

 

 

 

Ky projekt implementohet nga Agjensioni Japonez për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA),në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit,Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Ndërmarrjen Publike-Ekoregjioni