Republika e Kosoves

Skënderaj

Numrat kontaktues

   

         

Komuna Skenderaj

 

   E-Mail adresa zyrtare e komunës së Skenderajt

          komuna.skenderaj@rks-gov.net 


 

   Numrat Kontaktues: •  Zyra e Kryetarit : 028 – 582 – 522

 

 • Endrit Nura – Zyrtar për Informim
 • Centrex: 038 200 42 764
 • Mobil:   +383 49 548 520
 • E-mail:   Endrit.Nura@rks-gov.net

 •  Zyra e Teknologjisë Informative
   Gazmend Hamiti – IT
 •  e-mail:   Gazmend.Hamiti@rks-gov.net
 •  Centrex:   038 200 42 777 / 778

 

 • Gjendja Civile KK-Skenderaj
   Arif Sadiku – Shef i Gjendjes Civile
 •  Telefoni: 044 312 642

 

 • Zyra e Personelit
   Telefoni: 028 582 058

 • Zyra e Biznesit
  Telefoni:  028 582 630

 • Zyra e Prokurimit
   Telefoni: 028 582 168

 • Qendra  Kryesore e Mjekësisë Familjare QKMF:
  Telefoni: 028 582 626
 • Zjarrëfiksat
  Telefoni:  028 582495
  093 – sherbimi emergjent
  028 539 093 – thirrja nga operatoret mobil
 • Kompleksi Momorial “Adem Jashari”
  Telefoni:  028 582 206
 • Kryqi i Kuq
  Telefoni:  028 582 016
 • KEDS
  Telefoni:  028 582 149
 • PTK-Skenderaj
  Telefoni:  028 582 000
 • Stacioni Policor -Skënderaj
  Telefoni: (411) Operativa
  028 582 076

 • Këshilli i Bashkësisë Islame
  Telefoni:  028 582 074
 • Qendra Komunale e Regjistrimit Civil
   Telefoni: 028 582 779
 • Agjensioni i Regjistrimirt Civil
  Telefoni:  028 582 720

 • Zyra Komunale e Punësimit
  Telefoni:  028 582 210
 • Ndërmarrja Publike e mbeturinave  N.P.(uniteti)-Skenderaj
  Telefoni: 00377 44 196 125 

 • Kompania Publike e Ujit KPU-“Mitrovica”
  Telefoni: 00377 44 192 246