Mirësevini në Skenderaj

 

Faqja zyrtare në internet e Komunës së Skenderajt është dritare përmes së cilës qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjërë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë.!

E-maili zyrtar i komunës është:
komuna.skenderaj@rks-gov.net
 
Adresa: Rr. " 28 Nëntori "  pn.  41000 - Skenderaj

 

 

Historiku

Kalimthi nëpër historinë e Skenderajt

Komuna e Skënderajt është një vend i cili daton i banuar që nga kohërat e lashta Ilire e që dëshmohet me dokumentacione arkivore dhe që ka një parahistori të dëshmuar përmes gërmimesh arkeologjike si: Runiku - lokalitet i Neolitit të hershëm dhe të ri, pastaj monumentet mesjetare si Syrigana - kështjellë antike dhe mesjetare; monumenti mesjetar në Tushilë - “Gjytet” (gërmadha) etj.

Më shumë...

Lajme

Aktivitete të shumta kulturore dhe sportive në kuadër të Javës së Diasporës në Skenderaj
26 korrik 2016

Java e Diasporës në Skenderaj po shënohet me shumë aktivitetet kulture dhe sportive, të cilat kanë zgjuar interesimin e bashkatdhetarëve që po qëndrojnë në vendlindjen e tyre për pushime.

Këtë vit aktivitetet kushtuar Javës së Diasporës mbështetur financiarisht nga Ministria e Diasporës dhe Komuna e Skenderajt-Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport po implementohen nga Ansambli Drenica dhe Qendra Rinore Publike në Skenderaj
 

më shumë...

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Kuvendit komunal
25 korrik 2016

 Kuvendi i Komunës së Skenderaj më date 28.07.2016, duke filluar në ora 10:00, në sallën e Kuvendit mban seancën e rregullt të muajit korrik.


Në këtë seancë do të punohet më këtë rend dite:

1.      Fjala hyrëse;

2.      Miratimi i rendi të ditës;

3.      Pyetjet e këshillatarëve në pikën të ndryshme;

4.      Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;

5.      Propozim-Vendimi për shfuqizimin e vendimimeve nr.01-464-63543, i datës 10.11.2015 dhe nr.01-464-2575 i datës 03.05.2016 (raporton Nënkryetari z. Fadil Nura);

6.      Raporti Financiar i realizimit të buxhetit komunal janar-qershor 2016 (raporton Drejtori Ismet Aliu);

7.      Projekt-Rregullore për Tatimin mbi pronën e paluajtshme për vitin 2017 (raporton Drejtori Ismet Aliu);

8.      Projekt-Rregullore për organizimin e institucioneve edukativo-arsimore në Komunën e Skenderajt (raporton Drejtori Bekim Latifi);

9.      Raport gjashtë mujor lidhur me punën e Zyrës ligjore (raporton Zyrtarja ligjore Qerime Koci);

10.  Informatë për gjendjen e sigurisë në Komunën e Skenderajt për periudhën janar-qershor 2016 (raportn Komandanti i policisë Basri Durmishi);

më shumë...

Komuna e Skenderajt mbajti dëgjime buxhetore
28 qershor 2016
Në kuadër të fillimit të hartimit të Buxhetit për vitin 2017 dhe parashikimet për vitet 2018, 2019, Komuna e Skenderajt ka mbajtur dy dëgjime buxhetore në dy bashkësi lokale, atë të Runikut dhe të Likocit.

Në dëgjime buxhetore ka marrë pjesë Nënkryetari i Komunës së Skenderajt Fadil Nura, Kryesuesi i Kuvendit Ismet Salihu, Drejtori për Ekonmoi dhe Financa Ismet Aliu dhe Drejtori i Urbanizmit Driton Mulaj.

Në dëgjimin në Runik, Nënkryetari Nura ka shpalosur para të pranishmëve Buxhetin e paraparë për vitin 2017 dhe parashikimet për vitet 2018, 2019, me theks të veçantë në projektet që do të realizohen në këtë Bashkësi lokale. 

më shumë...

Kuvendi i Komunës së Skenderajt mbajti seancën e rregullt të muajit qershor
27 qershor 2016

 Në këtë seancë Kuvendi mori këto vendime

Miratoi Kornizën afatmesme të Buxhetit 2017-2019

Miratoi Propozom-vendim nr. 02-464-33891, i datës 17.06.2016, për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 1-15 vjet, të pronës  në pronësi të Komunës, parcela kadastrale nr. P-72015063-00551-0, me sipërfaqe prej 0.60,00 ha, për ndërtimin e fushës ndihmëse të futbollit për Klubin e Futbollit Drenica Skenderaj

Përkrahu Informatën e DSHP-së lidhur me inspektimin e bizneseve në Komunën e Skenderajt

Përkrahu njërin nga tre rekomandimet e Komitetit konsultativ për zhvillim ekonomik dhe shërbime publike.

më shumë...

Njoftim
23 qershor 2016

Njoftohen qytetarët e Skenderajt se Qeveria e Republikës së Kosovë në mars të këtij viti ka miratuar Udhëzimin Administrativ Nr. 03/2016 për Masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve, në bazë të cilit nuk mund të vërtetoni kontratën e shitblerjes së pronës së paluajtshme pa prezencën dhe pëlqimin e të dy bashkëshortëve.


Ky Udhëzim Administrativ promovon regjistrimin e pronës se paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve dhe ju liron nga pagesa e tarifave nga shërbimi për regjistrimin nga zyra kadastrale komunale nëse bëni regjistrimin para Marsit 2017.

më shumë...

 

Hyrja


Lajmet e fundit

Statuti-i-komunes-(1).jpg

Komuna Online


      REGJISTRIMI  I  BUJQËSISË


Anketë

SkenderajAnketa2 Çka mendoni për uebfaqen e re të Komunës ?

Promovimi i të drejtave gjuhësore në Kosovë