Mirësevini në Skenderaj

 

Faqja zyrtare në internet e Komunës së Skenderajt është dritare përmes së cilës qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjërë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë.!

E-maili zyrtar i komunës është:
komuna.skenderaj@rks-gov.net
 
Adresa: Rr. " 28 Nëntori "  pn.  41000 - Skenderaj

 

 

Historiku

Kalimthi nëpër historinë e Skenderajt

Komuna e Skënderajt është një vend i cili daton i banuar që nga kohërat e lashta Ilire e që dëshmohet me dokumentacione arkivore dhe që ka një parahistori të dëshmuar përmes gërmimesh arkeologjike si: Runiku - lokalitet i Neolitit të hershëm dhe të ri, pastaj monumentet mesjetare si Syrigana - kështjellë antike dhe mesjetare; monumenti mesjetar në Tushilë - “Gjytet” (gërmadha) etj.

Më shumë...

Lajme

Komuna e Skenderajt mbajti dëgjime buxhetore
28 qershor 2016
Në kuadër të fillimit të hartimit të Buxhetit për vitin 2017 dhe parashikimet për vitet 2018, 2019, Komuna e Skenderajt ka mbajtur dy dëgjime buxhetore në dy bashkësi lokale, atë të Runikut dhe të Likocit.

Në dëgjime buxhetore ka marrë pjesë Nënkryetari i Komunës së Skenderajt Fadil Nura, Kryesuesi i Kuvendit Ismet Salihu, Drejtori për Ekonmoi dhe Financa Ismet Aliu dhe Drejtori i Urbanizmit Driton Mulaj.

Në dëgjimin në Runik, Nënkryetari Nura ka shpalosur para të pranishmëve Buxhetin e paraparë për vitin 2017 dhe parashikimet për vitet 2018, 2019, me theks të veçantë në projektet që do të realizohen në këtë Bashkësi lokale. 

më shumë...

Kuvendi i Komunës së Skenderajt mbajti seancën e rregullt të muajit qershor
27 qershor 2016

 Në këtë seancë Kuvendi mori këto vendime

Miratoi Kornizën afatmesme të Buxhetit 2017-2019

Miratoi Propozom-vendim nr. 02-464-33891, i datës 17.06.2016, për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 1-15 vjet, të pronës  në pronësi të Komunës, parcela kadastrale nr. P-72015063-00551-0, me sipërfaqe prej 0.60,00 ha, për ndërtimin e fushës ndihmëse të futbollit për Klubin e Futbollit Drenica Skenderaj

Përkrahu Informatën e DSHP-së lidhur me inspektimin e bizneseve në Komunën e Skenderajt

Përkrahu njërin nga tre rekomandimet e Komitetit konsultativ për zhvillim ekonomik dhe shërbime publike.

më shumë...

Njoftim
23 qershor 2016

Njoftohen qytetarët e Skenderajt se Qeveria e Republikës së Kosovë në mars të këtij viti ka miratuar Udhëzimin Administrativ Nr. 03/2016 për Masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve, në bazë të cilit nuk mund të vërtetoni kontratën e shitblerjes së pronës së paluajtshme pa prezencën dhe pëlqimin e të dy bashkëshortëve.


Ky Udhëzim Administrativ promovon regjistrimin e pronës se paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve dhe ju liron nga pagesa e tarifave nga shërbimi për regjistrimin nga zyra kadastrale komunale nëse bëni regjistrimin para Marsit 2017.

më shumë...

Punë intensive në projektin e kanalizimit fekal në Runik
23 qershor 2016

Në vazhdën e realizimit të projekteve infrastrukturore në Runik të Skenderajt po vazhdon realizimi i projektit të kanalizimit fekal, projekt ky jetik për banorët e kësaj ane.

 

Nënkryetari i Komunës së Skendrajt Fadil Nura, duke vlerësuar rëndësinë që ka ky projekt për qytetarët e Runikut, sot ka monitoruar nga afër punimet që po realizohen atje.

Përveç kanalizimit fekal Runiku këtë vit ka përfituar edhe në infrastrukturës rrugore pasi janë asfaltuar disa rrugë të lagjeve në këtë lokalitet.

më shumë...

Rrjet ujësjellësi edhe në Kopiliq të Poshtëm
23 qershor 2016

Nënkryetari i Komunës së Skenderajt Fadil Nura sot ka qëndruar në fshatin Kopiliq i Poshtëm. Motiv i kësaj vizite ishte nisja e shtrirjes së rrjetit të ujësjellë në këtë fshat dhe monitorimi i punës në këtë projekt të rëndësishëm.Kopiliqi i Poshtëm do të bëhet me rrjet të ujit të pishëm bashkë me 11 fshatra të tjerë të Skenderajt në kuadër të projektit të përbashkët të CDI-së zvicerane dhe Komunës së Skenderajt për furnizim me ujë të pishëm.

Faza e parë e këtij projekti është shtrirja e rrjetit në 12 fshatra, për të vazhduar me rritjen e kapacitetit prodhues dhe furnizues nga Ujësjellësi Regjional i Mitrovicës.

më shumë...

 

Hyrja


Lajmet e fundit

Statuti-i-komunes-(1).jpg

Komuna Online


      REGJISTRIMI  I  BUJQËSISË


Anketë

SkenderajAnketa2 Çka mendoni për uebfaqen e re të Komunës ?

Promovimi i të drejtave gjuhësore në Kosovë