Republika e Kosoves

Gjakovë

Planet e Ekzekutivit

Planet e Punës së ekzekutivit 2024

Lista e vecante e pronave te paluajtshme 2024

Planet e Punës së ekzekutivit 2023

Plani i punes se ekzekutivit 2023

Lista e vecante e pronave te paluajtshme 2023

Planet e Punës së ekzekutivit 2022

Planet e Punës së ekzekutivit 2021

Planet e Punës së ekzekutivit 2020

Planet e Punës së ekzekutivit 2019