Republika e Kosoves

Gjakovë

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 28 Mars 2024

Mbledhja e jashëzakonshme e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 26 Shkurt 2024

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 16 Shkurt 2024

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 27 Dhjetor 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 23 Nentor 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 26 Tetor 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 26 Shtator 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 27 Korrik 2023

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 30 Qershor 2023