Republika e Kosoves

Gjakovë

Arjeta Gjoklaj

Partia Shqipëtare Demokristiane e Kosovë – PSHDK

CV – Arjeta Gjoklaj