Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Arsim, Shkencë dhe Teknologji

Bernard Frrokaj

 

Bernard Frrokaj ka lindur me 2 nëntor 1959 në Gjakovë

Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në Gjakovë

Është i diplomuar në fakultetin Ekonomik, Universiteti i Prishtinës

Mban titullin master në shkencat ekonomike, Universiteti i Prishtinës

Gjatë viteve 1988 – 1989 ka punuar si Inspektor i Tregut në Maribor të Sllovenisë

Në periudhën 1989 – 2007 ka qenë Profesor i lëndëve Ekonomike në Shkollën e Mesme “Kadri Kusari”

Ndërsa në periudhën 2007 – 2013 ka punuar edhe si drejtor i drejtorisë së Shërbimeve Publike KK Gjakovë

Prej dhjetorit 2017 emërohet drejtor i drejtorisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Është I martuar dhe ka 2 fëmijë

Jeton dhe vepron në Gjakovë