Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Arsim, Shkencë dhe Teknologji

Gjevalin Nikollbibaj