Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Afërdita Lama

 

Aferdita Lama ka lindur më 18 tetor 1953 në Prishtinë

Studimet i kreu në Universitetin e Prishtinës dega e Elektroteknikës. Është inxhiniere e diplomuar e elektroteknikës

E punësuar qe nga viti 1979 në shkollën e mesme Teknike “9 Nëntori“ Prishtinë

Nga viti 1980 -1982 punoi si inxhiniere në matje dhe mbrojtje në Termoelektranën  “Kosova B“

1982-1986 ishte inxhiniere udhëheqëse në zhvillim ne NSH “Metaliku” Gjakovë dhe NSH “Fonderia “-Emajltore

1986 – 1999  në OP “Eloktrokosova“ Gjakovë, ishte inxhiniere udhëheqëse në zhvillim dhe kyçje te reja

Nga viti 2000 deri në vitin 2012 ishte Menaxher ne KEK – Distribuimi

Në vitin 2012-2013 Drejtor në drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë  në komunën e Gjakovës

Anëtare e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që nga themelimi  si dhe anëtare e kryesisë dhe e këshillit drejtues që nga themelimi

Po ashtu ishte anëtare e këshillit qendror të AAK-së për katër vjet

Nga Dhjetori i vitit 2017  është emëruar drejtor ne Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në komunën e Gjakovës

Afërdita Lama është e martuar dhe ka dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë

Jeton dhe vepron në Gjakovë