Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Infrastrukturë

Shkumbin Kastrati