Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale