Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Arben Bakalli

 

Arben Bakalli ka lindur me 26 janar 1972 në Gjakovë

Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje.

Është i diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti AAB

Për disa vjet me rradhë ka qenë menaxher i disa kompanive private

Në periudhën 2015 – 2017 ka punuar në KRU “Radoniqi”

Prej muajit dhjetor 2017 drejtor i drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Arben Bakalli është i martuar dhe ka 2 fëmijë

Jeton dhe vepron në Gjakovë