Republika e Kosoves

Gllogovc

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare

Drejtori i Qendrës Kryesore të Mjeksësisë Familjare “Dr. Hafir Shala” në Drenas

Ismet Bogiqi

049 977 782 / 044 170 695

E-mail: ismet.bogiqi@rks-gov.net

 

Emergjenca – numri pa pagesë 194