Republika e Kosoves

Gllogoc

Sektori për Shëndetësi

Shefe e sektorit të Shëndetësisë – Lumturije Kiqina

E-mail; lumturije.kiqina@rks-gov.net

Tel; 049 977 802