Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Mirëmbajtja e ngrohjeve qëndrore
615-23-12139-2-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
14-11-2023
Data e mbylljes së tenderit:
04-12-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-11-14T00:52:00
Vlera e kontratës:
60000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Mirëmbajtja e ngrohjeve qëndrore 60000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
N.N.P."B-ENGINEERING" Mirëmbajtja e ngrohjeve qëndrore 19615.01 EUR
" Termovision " SH.P.K. Mirëmbajtja e ngrohjeve qëndrore 11542.81 EUR