Republika e Kosoves

Podujevë

Vendim për inicimin e procedurave për hartimin e Planit Rregullues të Hollësishëm

2024/02/02 - 1:48

Forma e aplikacionit: Vendim për inicimin e procedurave për hartimin e Planit Rregullues të Hollësishëm