Republika e Kosoves

Podujevë

Vendim për subvencionimin e shpenzimeve për shërbimet e varrimit të qytetarëve me vendbanim të përhershëm në territroin e Komunës së Podujevës

2023/01/27 - 4:29

Forma e aplikacionit: Vendim për subvencionimin e shpenzimeve për shërbimet e varrimit të qytetarëve me vendbanim të përhershëm në territroin e Komunës së Podujevës