Republika e Kosoves

Shtime

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

 

 

Titulli: Drejtor
Edukimi: Ekonomist i dipomuar
Email: Besnik.ahmeti@rks-gov.net
Tel: +383 44323548
Vendbanimi: Godanc I Poshtëm

 

 

 • Biografia

 

Besnik Ahmeti ka lindur më 01 Korrik 1983 në Fsh. Godanc të Poshtëm.

Ka të përfunduar Fakultetin Ekonomik në Universitetin Shtetërorë të Tetovës dhe është në përfundim të studimeve të magjistraturës në Fakultetin ekonomik drejtimi Kontabilitet dhe Auditim në USHT.

EXPERIENCA

 • Koordinator për Buxhet, Financa dhe Resurse Humane për Shëndetin Mendor të Kosovës Shtator 2023 – 03.01.2024,
 • Zyrtar i Shpenzimeve Tetor 2023 – Dhjetor 2023 për Spitali Rajonal Ferizaj dhe QIRSKP – Shtime,
 • Zyrtar i Financave Janar 2018 – 03.01.2024 në Shëndetin Mendor në Prishtinë,
 • Zyrtar i Shpenzimeve Janar 2016 – Dhjetor 2019 në Shëndetin Mendor në Prishtinë,
 • Zyrtar Certifikues Janar 2015 – Dhjetor 2015 në Shëndetin Mendor në Prishtinë,
 • Zyrtar i Financave Shtator 2015 – Dhjetor 2017 në QIRSKP – Shtime,
 • UD – Drejtor Nentor 2014 – Gusht 2015 në QIRSKP – Shtime,
 • Zyrtar i Financave Nentor 2013 – Tetor 2014 në QIRSKP – Shtime,
 • Zyrtar i Financave dhe Rezurseve Humane Dhjetor 2007 – Tetor 2013 në QIRSKP – Shtime,
 • Infermier përgjegjës Shtator 2006 – Nentor 2007 në QIRSKP – Shtime,
 • Infermier Dhjetor 2002 – Gusht 2006 në ISSH.

 

TRAINIMET:

 

 • I certifikuar në Modulin Pamje dhe Raportet në SIMFK
 • I certifikuar në Modulin E Shpenzimeve, Zyrtar Certifikues/Aprovues në SIMFK
 • I certifikuar në Modulin E Shpenzimeve, Zyrtar Shpenzimeve në SIMFK

 

Z, Ahmeti po ashtu ka ndjekur edhe trainime të shumëta në fushën e Financave Publike, Kontabilitetit, Resurseve Humane, në atë të Shëndetësisë etj.

Z, Ahmeti Jeton në Godanc të Poshtëm, është i martuar, dhe ka dy fëmijë.