Republika e Kosoves

Gjakovë

Procesverbalet e Komitetit per Politike dhe Financa

Nuk kemi gjetur