Republika e Kosoves

Gjakovë

FSHATRAT

Territori i Komunës është përcaktuar në Ligjin për Kufijtë Administrativ të Komunave
Komuna është e përbërë prej këtyre vendbanimeve:
1. Babaj Bokës                              47. Nec
2. Bardhaniq                                 48. Netic
3. Batushë                                     49. Nivokaz
4. Bec                                              50. Novosellë e Epërme
5. Berjahë                                       51. Novosellë e Ulët
6. Bardhasan                                 52. Orize
7. Bishtazhin                                 53. Osek Hylë
8. Bitesh                                         54. Osek Pashë
9. Brekoc                                        55. Pacaj
10. Brovinë                                    56. Palabardhë
11. Cërmjan                                   57. Pjetërshan
12. Dallashaj                                 58. Plançor
13. Damjan                                    59. Ponoshec
14. Devë                                         60. Popoc
15. Doblibarë                                61. Piskotë
16. Dobrixhë                                 62. Qerim
17. Dobrosh                                  63. Qerret
18. Dol                                           64. Raçë
19. Dujakë                                     65. Radoniq
20. Duzhnjë                                  66. Rakoc
21. Firajë                                       67. Rakovinë
22. Firzë                                        68. Molliq
23. Fshaj                                       69. Morinë
24. Gërqinë                                   70. Ramoc
25. Gërgoc                                     71. Rashkoc
26. Goden                                      72. Rogovë
27. Guskë                                       73. Rracaj
28. Gjakovë                                   74. Rezinë
29. Hereq                                      75. Rrypaj
30. Jabllanicë                               76. Sheremet
31. Jahoc                                       77. Shishman
32. Janosh                                    78. Skivjan
33. Kodrali                                    79. Smaq
34. Korenicë                                 80. Smolicë
35. Koshare                                   81. Sopot
36. Kralan                                     82. Stubëll
37. Kusar                                       83. Trakaniq
38. Kushavec                                84. Ujz
39. Lipovec                                   85. Vogovë
40. Llugagji                                  86. Vraniq
41. Lugbunar                                87. Zidi i Sadikagës
42. Madanaj                                 88. Zhabel
43. Marmull                                 89. Zhdredhë
44. Mejë                                        90.Zhub
45. Meqë                                       91. Zylfaj
46. Moglicë