Republika e Kosoves

Gjakovë

Sinjalizuesi

DRENUSHA NIXHA – HOXHA

 

Formular për raportimin në interes publik

 

1.Sinjalizuesi e paraqet informacionin tek zyrtari përgjegjës:

  1. Informata duhet të jetë e kuptueshme dhe të përmbajë të dhënat e personit kundër të cilit paraqitet sinjalizimi si dhe pretendimet të cilat i disponon sinjalizuesi.
  2. Sinjalizimi mund të paraqitet tek zyrtari përgjegjës:

– me shkrim;

– me postë apo e-mail;

– gojarisht.

  1. Zyrtari /ja përgjegjëse  me rastin e paraqitjes së raportimit, sinjalizuesi pranon:

një letër dëshmi të nënshkruar nga zyrtari përgjegjës, apo konfirmimin përmes e-mailit.