Republika e Kosoves

Gjakovë

Kontaktet

Lumnije Shllaku

Koordinataore e Njësitit për të drejtat e njeriut -BGJ

tel. 038 200 44 004

email.: lumnije.shllaku@rks-gov.net