Republika e Kosoves

Gllogoc

Zyra e Burimeve Njerëzore

U.D Udhëheqëse e Zyrës së Personelit – Hanumshahe Hajdini

E-mail – hanumshahe.s.hajdini@rks-gov.net

Tel: 049 977 781

Zyrtar i Lartë i Personelit  – Bujar Plakiqi

E-mail: bujar.plakiqi@rks-gov.net

Mob: 049 181 547

Tel: 038/200 40 887