Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria për Arsim dhe Edukim

Emri: Blerim

Mbiemri: THAÇI

Ditëlindja: 05.01.1974

Vendlindja: Shkarashnik, Komuna e Malishevës

Statusi martesor: I martuar  (prind i tre fëmijëve)

Profesioni: Master i Mësimdhënies së Matematikës

(Fakulteti Matematikë-informatikë në universitetin “Hasan Prishtina” –Prishtinë dhe ka mbaruar studimet Master në programin Mësimdhënia e Matematikës).

Numri i telefonit: 044 158 277

E – mail adresa: blerimthaci@yahoo.com

Karriera e punës: Ka të përfunduar fakultetin dhe nga viti 1996 deri në vitin 2013 ka punuar në gjimnazin “Hamdi Berisha” (ish-Abdyl Frashëri) si profesor i lëndës së matematikës. Nga viti 2013 e deri më sot është pjesë e ekzekutivit të qeverisje  komunale si drejtor.

Karriera politike: 2009-2013 – Anëtar në  Kuvendin e Komunës në Malishevë.

2013-2014 – Anëtar në Kuvendit e Komunës në Malishevë.

2014-2018 – Pjesë e ekzekutivit në Komunën e Malishevës, në pozitën e drejtorit.

2014- Drejtor i Drejtor i Drejtorisë për Arsim dhe Edukim në Komunën e Malishevës.